Navngitt Mønster Opptog on Tour
Dominant Akkord  Tour

22/01/13 Østre, Bergen
23/01/13 Cementen, Stavanger
24/01/13 Oslo (secret)
25/01/13 Koloni, Gothenburg
26/01/13 NK, Berlin