Des que es va establir l’any 2012 a Barcelona, Anòmia pretén presentar i contextualitzar de manera efectiva i horitzontal, a un grup i col.lectiu d’artistes i projectes els quals treballen en diverses disciplines entre elles: So, arts visuals, editorial – a través tant de formats físics com digitals – mantenint la línia editorial oberta en quant a format i concepte, i alhora generant i promovent la reflexió i donant peu a estudis creatius en medis, pensament contemporani i recerca d’arxiu.
El projecte, el qual sempre ha estat autogestionat, neix de la necessitat d’aconseguir una independència de les estructures jeràrquiques i de la necessitat de generar un context que doni un espai a projectes que parlen de coses diferents a través d’una dinàmica de proximitat, obrint la porta a la possibilitat de crear una comunitat real. Tenint la música o els projectes sonors com a element central, el projecte pretén allunyar-se dels models discogràfics, ampliar els límits de formats artístics i vincular la música i el so a altres tipus d’expressions, i sobretot contextualitzar de la millor manera possible el treball d’artistes i individus dels quals majoritàriament no han tingut l’oportunitat de presentar-la o de fer-ho com els hauria agradat. Anòmia sobretot dóna èmfasi a la col·laboració en el sentit estret d’aprendre mútuament alhora que els projectes són produïts i presentats. Des de l’any 2012 compta amb produccions editorials, accions, programes de ràdio i diversos articles que formen part d’una revista en línia.

El propòsit d’aquesta plana web és el d’oferir informació sobre aquestes activitats i mantenir un arxiu en línia que les dona a conèixer.

 

 

Crèdits:

Coordinació de projectes i informació general — info@anomia.info
Promoció — promo@anomia.info
Web Màster — diego@anomia.info

 

 

Política de maquetes:

Degut a les nostres limitacions de temps i de recursos, no podem acceptar maquetes.


Donatius:

Anòmia és una plataforma independent i auto-gestionada. Els donatius ajuden a gestionar nous projectes i a donen suport als artistes.