ZERO
IVY BARKAKATI
STEVE SUMMERS
EXOTERIC CONTINENT

Dijous 9 d’Octubre
0:00h
Moog
Arc del Teatre, 3 – 08001
Barcelona

— ACC005 —