Michael Speers — Ground Drum

ANM051

CD Digipack
Edició de 100 còpies
Realitzat a Irlanda, Anglaterra i Japó durant 2019 – 2020
Masterisat per Niklas Adam
Il.lustracions de Luciano Maggiore

Halite Bachi