Faithful — Truthless Repro Faith

ANM40-01

ANM40-02

ANM40-03

ANM40-04

 

 

“Nothing more than faith in powers implanted in me” – Philip K. Dick, The Three Stigmata of Palmer Eldritch

 

 

“Today’s alien discontinuum…operates not through continuities, retentions, genealogies or inheritances but rather through intervals, gaps, breaks. It turns away from roots; it opposes common sense with the force of the fictional and the power of falsity” – Kodwo Eshun, Operating System for the Redesign of Sonic Reality

 

 

La gran corporació coneguda com E Corp. WorldWide, manté la seva sobirania per damunt de la gran majoria en la participació en els mercats virtuals terrestres restants. En virtut d’aquest monopoli, E Corp. Worldwide’s ‘Virtual Reality Faith’ (VRF) permet patxar un tipus de xarxa de control distribuïda en consens sobre gairebé tot el terreny virtual. No obstant això, Truthless Repro Faith, una virtualitat cyborgianista, ha generat un hack VRF transmissible que permet que cada vegada més cyborgs operin per E Corp. Les xarxes VRF dominants de WordWide. Truthless Repro Faith intenta decodificar i deprogramar a E Corp. La VRF de WorldWide, la qual s’auto-reprodueix  per davant de si mateixa, consisteix en una espècie de consciència subconscient , un wetware instal·lat com a camp de força virtual en el millor dels casos, i en el pitjor, una refutació cap a E Corp. WorldWide la qual ha desbordat completament tots els fluxos d’informació, xarxes i nodes d’informació.

 

 

ANM040

Cintes de caset transparent impreses en tinta blanca. De qualitat fèrrica i amb bobines vermelles.
Portades impreses en offset.
Edició de 100 còpies.

Gravat i mesclat entre 2014 i 2017 a Chicago.
Produït i Mesclat per Faithful
Masterisat per Michael Riordan
Ilustracions Digitals de Miguel Gaydosh
Direcció Artística i Disseny Gràfic d’Arnau Sala Saez
Fotografíes de Diego Bustamante

Ora

Digital