Ex Continent — La perspectiva racional

 

Vídeo — Contingut com a sediment

 

 

La perspectiva racional és el primer disc complert d’Ex Continent. És el resultat artístic fruit d’un buit creatiu després d’un període d’introspecció personal durant els anys 2015 i 2016. Els múltiples escenaris i estats anímics organitzats en aquest àlbum constitueixen un exercici, un esforç per connectar la necessitat vital de trobar respostes tant còsmiques com mundanes (intentant evitar cap tipus de filtre) i un intent de connectar amb la complexitat crítica de les múltiples realitats del moment present. La perspectiva racional s’alimenta de canvis tant interns com externs. Agafant el rol de receptor i projector, amb la intenció d’entendre la realitat en contrast amb la percepció, l’atenció es pot associar (per casualitat o no) amb diverses rutes a través de diferents fragments d’informació essencial. Quina és la nostra relació amb aquesta informació i com ens hi associem  a nosaltres mateixos o tot el contrari?

 

 

Gravat a Barcelona l’any 2016, aquest disc es presenta en format digital via anòmia. Una versió de cinta de caset serà editada a través d’ Hospital Productions (Nova York) aquest mes.

 

 

Llista de temes:

 

01 Fórmula base  02:22
02 Contingut com a sediment  01:53
03 Forma  03:14
04 Contingut  05:38
05 La perspectiva racional  04:08
06 Contagi  03:03
07 Parlem de perspectiva  01:48
08 Adaptació al medi  02:09
09 Humanització  05:42
10 Col.lapse  04:06

ANM044

Arxiu Digital
Gravat 2016 a Barcelona
Disseny gràfic, Vídeo — Arnau Sala Saez

Contingut com a sediment

Forma

La perspectiva racional

Parlem de perspectiva

Humanització